Đăng tin

Bảng giá đất huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận năm 2022

December 20, 2021 0
Bảng giá đất khu vực huyện Hàm Thuận Bắc được ban hành theo Quyết định 37/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bảng giá đất huyện Hàm Thuận Bắc năm 2022 được cập nhật và áp dụng cho mức thuế mua bán chuyển nhượng nhà đất theo bảng giá đất chi tiết cho từng vị trí trên khu vực huyện Hàm Thuận Bắc từ trong giai đoạn năm 2020-2024.

Comments