Đăng tin

Bộ trưởng Tài chính “siết” việc kê khai giá khi chuyển nhượng bất động sản

December 18, 2021 0
Theo công văn số 14257/BTC-VP được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ký ngày 15/12 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai đúng giá chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính cho biết, giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế bất động sản là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Đây là biện pháp chống thất thu thuế trong lĩnh vực này.

Kê khai thuế bất động sản

Trong văn bản này, Bộ trưởng Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để quản lý chặt chẽ thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp.

Đối với các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước liên quan, Bộ trưởng yêu cầu phải hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

“Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”, công văn nêu rõ.

Bộ trưởng Tài chính cũng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên vận động và tuyên truyền người dân, doanh nghiệp kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng giao Tổng cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết thực hiện.

Tổng cục Thuế cũng phải tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp; Chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trốn thuế; Đồng thời chỉ đạo các Cục thuế phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu thuế.

C.Sơn

Comments